Finns det någonting som formar oss människor i samma utsträckning som familjen? Denna är en naturlig del av oss oavsett om vi vill det eller inte. Det är ett oerhört brett spektrum som är svårt att ge en entydig definition på. Familj för dig betyder kanske någonting helt annat för mig. Det är ett begrepp karaktäriserat av en mängd olika faktorer. Det behöver nödvändigtvis inte alltid betyda de personer som man är besläktad med utan kan likväl innefatta vänner, kolleger och andra bekanta som av någon anledning ger den där fina känslan av familj.

Förväntningar och fördomar

Familj förknippas inte sällan med en moder, fader och två barn. Det här är av någon anledning kärnfamiljen. Denna orsak stavas att de flesta familjer faktiskt också globalt sett förhåller sig på detta sätt.

Fenomenet familjeliv blir därmed en aning missvisande eftersom det samtidigt är en förhållandevis stor del som inte är utformade efter denna standardiserade tanke. Det har också skapat utrymme för diverse former av fördomar där exempelvis osäkerhet, avundsjuka samt brist på kvalitativ information varit framträdande.

Familjeliv har också kantats av ett, ibland osunt, tankesätt om att denna grupp av människor dessutom ska bo i villa. Av ett flertal anledningar finns det även här olika tillvägagångssätt. Det kan bero på såväl praktiska som ekonomiska faktorer som för övrigt också är två grundläggande komponenter i ett fungerande familjeliv. För att underlätta det här kan en takläggare i flera avseenden vara lösningen på problemet.

Från början till slut

Vi föds alltid in i någon typ av gemenskap. Denna kan te sig på väldigt olika sätt där den gemensamma nämnaren handlar om barnets uppväxt. Merparten av denna spenderas nämligen med denna samhörighet. Det skapas ett omedvetet band som i slutändan påvisar exakt den medvetenhet som en familj i sin renaste form står för. Det finns egentligen inga rätt eller fel för hur det här ska gå till utan ledorden handlar ofta om sunt förnuft.

Redan i modernas mage får bebisen lära känna de personer som framöver kommer att prägla hens liv. Det här är en förberedelse för vad som komma ska och även just det som ligger till grund för det stundande familjelivet. Det skapas en slags trygghet som på olika sätt sedan avspeglas i resterande del av livet.

Familjeliv kan liknas vid ett band som kan förhålla sig på så olika sätt. Detta kan uppenbara sig i form av en tydlig närhet där kärlek står i centrum. Det kan även handla om ett lika starkt band men som i praktiken omsätts på ett helt annat sätt. Vi är alla olika och hänsyn behöver dessutom tas i andra faktorer såsom förutsättningar samt bakgrund.

Vi är alla individer i en kollektiv värld. Familjen är en av de stora institutionerna format efter den sistnämnda ytterligheten. Det är genom denna vi grundlägger våra tankar, känslor, normer och värderingar. Det är samtidigt också inom dessa ramar vi utvecklar vårt språk som är ett av våra främsta kommunikationsverktyg. Denna förutsätter i sin tur familjeliv och vice versa.

I en ständigt orättvis värld är trots allt ett utpräglat familjeliv någonting som alla människor borde få uppleva. Det här är i sin renaste form ett unikt fenomen vilket frambringar en lycka som bland andra inrättningar saknar motstycke.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *